Špilje

intro...

Špilja Vindija

U dubokom hladu šuma koje okružuju Donju Voću nalazi se jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u cijeloj Europi.

Špilja Vindija bila je naseljena od pretpovijesnih vremena što dokazuju raznoliki nalazi izumrlih životinja, ali i kamenih i koštanih rukotvorina ljudi koji su ovdje obitavali. No ono po čemu je Vindija toliko poznata i važna su nalazi dugotrajne prisutnosti neandertalaca. Arheolozi čak pretpostavljaju da je Vindija bila jedno od posljednjih lokacija u Europi na kojoj su oni živjeli. Ali to nije sve. Genetski nalazi jedne neandertalka iz Vindije, kojoj su znanstvenici dali nemaštovito ime „Vindija 33.19“, značajno su doprinijeli istraživanju na temelju kojeg je potvrđeno da moderni ljudi nose 1-3% neandertalskih gena.

Velika Špilja, Klenovnik

Uz Vindiju i tzv. Velika špilja u blizini sela Goranec u općini Klenovnik, važna je kao arheološko i paleontološko nalazište.

Kao i Vindija, nalazi se na pomalo udaljenoj šumskoj lokaciji, a u njoj su također pronađeni brojni koštani ostaci ljudi i životinja, ali i razni artefakti koje su izrađivali ljudi koji su u njoj obitavali. Nedaleko od špilje nalazi se jedan od najljepših vidikovaca cijele destinacije – Tri žaklji s kojega puca predivan pogled na Ravnu goru i udaljenim slovenskim brdima.

Šincekova špilja, Vinica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Šincekova jama, poznata i kao spilja Vinica, još je jedna od plitkih, ali arheoloških veoma vrijednih lokaliteta na kojima su pronađeni brojni ostaci holocenske i pleistocenske faune, ali i keramika, oruđe i ostali nalazi više ljudskih kultura koje su cvale na ovim prostorima.

Moglo bi te interesirati